DERSONET KURS YÖNETİM PROGRAMI

DERSONET; beş önemli bileşenin altında yer alan 18 Modülden oluşan “Öğrenci Gelişimi, Öğretmen Başarısı, Kurum Yönetimi, Veli Gözetimi” açısından tam bir bütünleşme sağlayan internet tabanlı BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİDİR.

DERSONET, beş bileşeninin altında toplanan 18 Modülü OKUL, KOLEJ, ETÜT MERKEZİ, KURS MERKEZİ vb. Eğitim Kurumlarında günlük iş ve işlemler esnasında oluşan bilginin, tüm paydaşlarca hızla paylaşılmasına olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

DERSONET’in üretimindeki temel amaç, TAM ÖĞRENMEYİ, MUTLAK BAŞARIYI, SÜREÇ YÖNETİMİNİ, ÖZ DENETİMİ sağlamaktır.

DERSONET; beş bileşen altında toplanan modüler yapısı ile birbirlerinden farklı yapıdaki OKUL, KOLEJ, ETÜT MERKEZİ, KURS MERKEZİ vb. eğitim kurumlarının tümünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üretilmiş OKUL-KOLEJ YÖNETİM SİSTEMİDİR.

DERSONET’in YÖNETİM YAPISI “Kayıt, Muhasebe, Personel Takibi, Devam Devamsızlık ve Planlama Modülleri” olmak üzere 5 Modülden oluşmaktadır.

DERSONET’in TAM ÖĞRENME YAPISI “Sınav, Ölçme Değerlendirme, Ödev Takibi, Etüt, Sınav Planlama Modülleri” olmak üzere 5 Modülden oluşmaktadır.

DERSONET’in YÖNELTME YAPISI “Rehberlik, Envanter ve Tercih Modülleri” olmak üzere 3 Modülden oluşmaktadır.

DERSONET’in İLETİŞİM YAPISI “SMS ve Mobilizasyon Modülü” olmak üzere 2 Modülden oluşmaktadır.

DERSONET’in DESTEK YAPISI “Test ve Sınav Bankası, Soru Bankası ve Online Sınav Modülü” olmak üzere 3 Modülden oluşmaktadır.


Dersonet’in YÖNETİM YAPISI 4 Modülden oluşmaktadır.

-Kayıt Modülü

-Muhasebe Modülü

-Personel Takip Modülü

-Devam Devamsızlık Modülü

-Planlama Modülü

Dersonet’in TAM ÖĞRENME YAPISI 4 Modülden oluşmaktadır.

-Sınav Modülü

-Ölçme Değerlendirme Modülü

-Etüt Modülü

-Sınav Planlama

-Ödev Takibi

YÖNELTME YAPISI 3 Modülden oluşmaktadır.

-Rehberlik Modülü

-Envanter Modülü

-Tercih Modülü

İLETİŞİM YAPISI 2 Modülden oluşmaktadır.

-SMS Modülü

-Mobilizasyon Modülü

DESTEK YAPISI 3 Modülden oluşmaktadır.

- Test ve Sınav Bankası

- Soru Bankası

- Online Sınav