DERSONOM KOLEJ YÖNETİM PROGRAMI

Özel Okullar için hazırlanmış, günlük iş ve işlemler esnasında oluşan bilginin tüm paydaşlarca hızla paylaşılmasına olanak sağlayacak biçimde hazırlanmış “Web Tabanlı Kolej Yönetim Programıdır”.

Aşağıda detayları ile birlikte birçok önemli bileşenin altında yer alan “Öğrenci Gelişimi, Öğretmen Performansı, Kurum Yönetimi, Veli Gözetimi” açısından tam bir bütünleşme sağlayan “İnternet Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemidir”.

Dersonom, TAM ÖĞRENMEYİ, MUTLAK BAŞARIYI, SÜREÇ YÖNETİMİNİ, ÖZ DENETİMİ sağlamasının yanısıra, birden fazla şubesi olan kolejlerin de tüm şubelerini tek panelden takip etme imkânı verir.

Öğrenci Takibi Açısından; öğrencinin tüm kayıt bilgileri tutulur. Özet bilgilerinin dışında geçirdiği hastalıklar, olduğu aşılar, anne-baba detay bilgileri gibi öğrenci başarısını yakından ilgilendiren tüm bilgiler işlenebilir. Bu bilgiler elle programa işlenebileceği gibi optik form yardımı ile de programa aktarılabilir. Kesin kayıt bilgileri tutulabildiği kurumunuza görüşmeye gelen öğrenciler de ayrıca tutularak yapılan görüşme bilgilerini de işleyebilirsiniz.

BAŞARILI & VERİMLİ İŞLETME YÖNÜNDEN İNCELERSEK;

Muhasebe; Öğrenci ödeme planları oluşturularak senet, kayıt sözleşmesi, ödeme planı gibi tüm evraklar basılabilir. Öğrenci tahsilatları programa işlenir ve alınan tahsilatlar otomatik olarak kasaya kayıt edilir. Öğrenci gelirleri haricinde kurumun farklı gelirleri de var ise bunlar da programa işlenebilir. Gelirler haricinde tüm giderlerin de takibi programdan yapılabilir. Ayrıca her gider türünüz için cari kart açarak kuruma kesilen faturaları ve yapılan ödemeleri işleyerek alım yaptığınız kurumlar ile ilgili cari takibini de yapabilirsiniz. Faturaları da programdan kesme imkanı vardır.

Planlama; Planlama programda iki türlü takip edilmektedir:

Personel Takibi; Kurumunuzdaki tüm personeller programa kayıt edilir. Programı kullanmasını istediğiniz her personeliniz ayrı ayrı şifreler oluşturarak yetkilendirmelerini yapabilirsiniz. Kayıt ettiğiniz personellerin maaş takipleri de yine programın içinden yapılabilir.

Servis Takibi; Servis kullanan öğrencilerin kullandıkları servis araçları ile ilgili tüm bilgiler programa işlenir. İstenildiği takdirde veliler tarafından servisin öğrenciyi evden alması veya eve bırakması zamanlarından öğrencisinin nerede olduğunun takibini yapabilir. Kurum içinde de ilgili servislerin ilgili öğrencileri ile ilgili raporlar alınabilir.

Sağlık Takibi; Kurum içerisinde Revir bölümünden hizmet alan öğrenciler ile ilgili tüm kayıtlar tutulabilir. Yapılan tetkikler kayıt altına alınabileceği gibi sevk edilen öğrencilerin sevk edildikleri kurum, tarih bilgileri de program içinden takip edilerek raporları alınabilir.

Yemek Takibi; Eğitim Öğretim Yılı içinde öğrencilere verilecek yemek hizmetlerinin (kahvaltı, öğle yemeği, ikindi vs.) listeleri oluşturularak ilgili birimlerin görmesi sağlanabilir.

TAM ÖĞRENME & DOĞRU YÖNELTME YÖNÜNDEN İNCELERSEK;

Ölçme Değerlendirme; Öğrencilere yıl içinde Konu Tarama, Deneme Sınavları, Yazılı/Klasik Sınav vs. tarzında tüm sınav değerlendirmeleri program tarafından yapılabilir. Sınav sonuçlarının tamamı KONU ANALİZLİ olarak raporlanabilir. Her sınavın sonrasında programda hangi öğrencilerin “KONU TEKRARI” yapması, hangi öğrencilerin “SORU EKSİĞİ” olduğu ve hangi öğrencilerinde “ÜST KONUYA HAZIR” oldukları program tarafından raporlanabilir.

Sınavların tümünde SINAV PLANLAMA ile öğrencilerin sınav yerleri değiştirilebilir ve sınavdan önce optik formlar kodlanarak öğrencilerin adına düzenlenmiş optik formlar verilebilir.

Rehberlik; Yıl içerisinde öğrenci ile yapılan tüm görüşmeler Rehberlik Servisi tarafından programda kayıt altına alınabilir.

Kuruma kesin kayıt olan öğrencinin detay bilgileri programın içine ”ÖĞRENCİ TANIMA FORMU” olarak adlandırdığımız optik form aracılığı ile kayıt edilebilir (kan grubu, kardeş sayısı, anne-baba tüm detay bilgileri, olduğu aşılar, geçirdiği hastalıklar, alerji durumu, sosyal durumu, ekonomik durumu vs).

Rehberlik Envanterleri içerisinde kurumlara büyük farklılık yaratan “İLKADIM BİREY TANIMA ENVANTERİ” ile tek envanterde öğrencilerin kişilik özellikleri, çoklu zekâsı, mesleki ilgisi-alan yeteneği, çalışma alışkanlıkları ve öğrenme stillerini tespit ederek yönlendirme yapmaktadır. Bu envanter sayesinde kurumların açıldığı ilk günden itibaren öğrencilerin tüm akademik verileri tespit edilmiş olup istenirse öğrencilerin sınıf atamaları bu envanterin sonucuna göre yapılabilir. İlkadım Birey Tanıma envanteri sonucu olarak alınan Öğrenme Stilleri ile Ölçme Değerlendirme birbiri ile yam uyumlu olarak çalışmaktadır.

İlkadım Birey Tanıma Envanteri haricinde programın içinde yer alan diğer Rehberlik Envanterleri ile öğrenci gelişiminin izlenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılabilir.

Aynı zamanda yine programın içinden optik form aracılığı ile uygulanabilecek “MEMNUNİYET ANKETLERİ”, Öğrenci, Veli ve Çalışan olarak 3 grup şeklinde uygulanabilir.

Ödev Takibi; İstenirse öğretmenler tarafından istenirse İdare tarafından öğrencilere ödevlendirme yapılabilir. Öğrencilere verilen ödevlerin teslimi ile ilgili olarak zaman ve saat sınırı verilebilir.

Öğrencinin ödevi yapıp yamadığı program üzerinden takip edilir. İstenildiği zaman ödev ile ilgili tüm raporlar alınabilir.

Etüt; Haftalık ders planları haricinde öğrencilere verilecek ders planları Etüt olarak programa işlenebilir. Verilecek etütler öğretmenlerin ders planlarına göre ayarlanır. Öğrenciler etüt taleplerini kendileri için hazırlanmış paneller üzerinden de takip edebilir.

Etütler, sınıf etüdü, birebir, toplu olarak verilebileceği gibi yapılan ölçme değerlendirme sınavı sonrasında istenen başarı yüzdeleri aralıklarına göre program tarafından da otomatik olarak tespit edilebilir.

Kulüp; Kurum içinde açılan kulüp tanımlamaları programa açılarak bu kulüpleri alan öğrenciler atanabilir. Öğrenci ataması yapılan kulüplere daha sonra da etkinlik tanımlamaları yapılabilir. Tanımlanan kulüplere veya etkinliklere göre tüm raporlar alınabilir.

TEKNOLOJİ YÖNÜNDEN İNCELERSEK;

Paneller; Programda Öğrenci, Veli, Öğretmen, İdare, Rehber Öğretmen, Yönetici gibi kurum içinde yer alan tüm aktörlerin kendilerine ait programa giriş ekranları bulunmaktadır. Her aktör kendi yetkileri doğrultusunda programı kullanabilmektedir.

Mobil; Yönetici, Öğretmen, Öğrenci, Veli web ortamından programa giriş yapabildiği gibi aynı zamanda programın mobil versiyonları sayesinde kendilerine ait cep telefonları üzerinden de uygulama ile programa giriş yapabilirler. Yetkileri doğrultusunda programa mobil üzerinden giren kullanıcılar kendileri için hazırlanmış panelleri görebilirler.

Yukarıda bazı özellikleri ile anlatmaya çalıştığımız “DERSONOM OKUL/KOLEJ YÖNETİM PROGRAMI” ’nın amacı, Eğitim Kurumları’na beklentilerin üzerinde hizmet vermektir. Programı kullanmakta olan aktörlerin en hızlı ve en güvenilir şekilde programdan yararlanması hedeflenmiştir.

Birbirinden ayrılmaz parçalar olan BAŞARILI & VERİMLİ İŞLETME, TAM ÖĞRENME & DOĞRU YÖNELTME ve TEKNOLOJİ altyapısı ile DERSONOM programının kurumlarda MUTLAK BAŞARI, VERİMLİ KURUM işlevselliğine katkısının olacağına inancımız tamdır.